thengisa imishini yamayini yemayini

Izonxeshezelwa imindeni yabasemayini | …

Abavukuzi abasinda ngesikhathi ingxenye yemayini iGoldfields Lily, idilika, abatakulwa esikhathini esingaphezu kwesonto esedlule, bazothola uR50 00 emunye.

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

ihlongoza ukuthuthukisa imayini entsha evulekile, ezobizwa nge-New Largo Colliery, ukuthumela ... Inkampani yemayini kumele iphinde ichaze ukufaka

Thola Intengo

Ngisika elijikayo/The tip of the iceberg - Yes …

Ngisika elijikayo/The tip of the iceberg ... Ngokulandelayo ngiyobengibhala ngokuthi ocwepheshe abavumelana nemayini bathini ngemithelela yemayini lase Fuleni ...

Thola Intengo

Allocation in Zulu - English-Zulu Dictionary - …

allocation in Zulu translation and definition "allocation", ... u-Ian Fergusson wenza imenenja yemayini yavuma ukubanikeza isiza seHholo LoMbuso.

Thola Intengo

Kucinisekisa Kutfolakala Kwemalinzuzo …

Kwemalinzuzo Nesibonelelo Sasemsebentini Embonini Yetimayini Umcondzisi Wema-Ejensi Netinchubo . 2 Singeniso ... kuhlanganisa i-TB kulemboni yemayini.

Thola Intengo

YOMPHAKATHI WEZIMAYINI YOHLELO - wits.ac

Lolu hlelo lungumqulu okumele wethulwe yinkampani yemayini eMnyangweni yeZokumbiwa Phansi njengengxenye yokucela amalungelo okumba. Singathi

Thola Intengo

‘UkUphila impilo yokUncikiselwa’ - WoMin

‘UkUphila impilo yokUncikiselwa ... iminyakazo yemayini, kanye nokuthathwa kwamanzi abo kwehlise kakhulu ukukhiqizwa kwezolimo zendawo. ESomkhele, ...

Thola Intengo

IMbube yexwayisa ngamahalanjonjo - …

Imayini ebese kuvalwe amehlo ngayo isiqalile ukukhiqiza ISILO Samabandla noMnu uVuslat Bayoglu emcimbini wokuvula ingxenye yemayini Lolu daba

Thola Intengo

UBANI OHLOMULAYO, FUTHI ZINGAKANANI …

UBANI OHLOMULAYO, FUTHI ZINGAKANANI IZINDLEKO? Indawo Evikelekile iMabola - indawo yamanzi emvelo esebungozini ngenxa yemayini yamalahle ehlongozwayo

Thola Intengo

Ngisika elijikayo: A column by Sifiso Dladla | …

Ngokulandelayo ngiyobengibhala ngokuthi ocwepheshe abavumelana nemayini bathini ngemithelela yemayini lase Fuleni elihlongoziwe.

Thola Intengo