abahlinzeki basalt abachotshoziwe

U-Isaya — I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli

U-Isaya 1 Umbono+ ka-Isaya+ indodana ka-Amozi awubona ngokuphathelene noJuda neJerusalema ezinsukwini zika-Uziya,+ uJothamu,+ u-Ahazi+ noHezekiya,+ amakhosi ...

Thola Intengo

Usizo Oluvela KuNkulunkulu Wenduduzo - …

Usizo Oluvela ‘KuNkulunkulu Wenduduzo ... UNkulunkulu usondelene kakhulu nezikhonzi zakhe ezicindezelekile kuze kube sengathi uhlala ‘nalabo abachotshoziwe ...

Thola Intengo

Ubuzenzisi Buyadalulwa! — I-ONLINE LIBRARY …

Ukuba nithukulule izibopho zokukhohlakala, niqaqe imichilo yomgoqo wejoka, futhi nibamukise bekhululekile abachotshoziwe, nokuba nigqabule yonke imigoqo yamajoka? . ...

Thola Intengo

Ngenzenjani Uma Nginenkinga …

Ayangikhuthaza amazwi alotshwe ku-Isaya 57:15 ngoba angiqinisekisa ngokuthi uJehova uNkulunkulu unalabo ‘abachotshoziwe emoyeni’ nokuthi uyangikhathalela.

Thola Intengo