ama-crushers imishini yamanani eningizimu ye-afrika

Pula Imvula April 2014 Zulu - Grain SA Home

yamanani ezindleko akhuphukayo ... Pula Imvula_April_2014_Zulu dd 1 2014/03/19 02:08:57 PM. S ... lapha eNingizimu Afrika.

Thola Intengo

Pula Imvula September 2013 Zulu - Grain SA Home

Le nkomba yamanani akusasa kumelwe ... Lapha eNingizimu Afrika iningi labantu linawo ... Pula Imvula_September_2013_Zulu dd 3 2013/08/22 08:50:30 AM.

Thola Intengo

The first attempt to translate ICT terms from …

The first attempt to translate ICT terms from ... ngendlela ye-analogi bese kuyashintshwa ukuze ... ngemisebe ejikelezayo emkhathini ama ...

Thola Intengo

Information distribution to IAPs - doczz

Information distribution to IAPs ... Inombolo yerifarensi ye-PASA ... yamanje ingasebenzi kuzo zonke izindawo zaseNingizimu Afrika. Ngaphezu kwalokho, ama-IAP aye ...

Thola Intengo

it46.se

... Firefox is unable to access the requested website.","Hardware","finyelela","tv","Ngena noma usebenzise ingosi ethile ye ... ngokwesibonelo ukusungula ama ...

Thola Intengo

Ongakhetha umsebenzi isitokwe uhlelela …

"Lapho kuthayishwa loluphawu lwenhlamvu lusetshenziswa ezinhlwini. ongakhetha umsebenzi isitokwe uhlelela izinkampani ezizimele. "Idata eqoshwe kwisigcina lwazi ...

Thola Intengo

UKUHLOLELWA I-NATIONAL BENCHMARK: …

eyenziwa Ngamanyuvesi eNingizimu Afrika ... Ukusebenzisa inqubo yamanani ... nokufundisa abafundi ukuqagela ngaphandle kokusebenzisa imishini ...

Thola Intengo