umshini wokuqashisa umshini wokuqasha

Owesimame uqolwe u-R75 000 …

Owesimame uqolwe u-R75 000 'ngosomabhizinisi' baseRichards Bay ... “Bangitshela ukuthi baqashe iloli ngakho-ke kumele ngibanike u-R50 000 wokuqasha kanye no …

Thola Intengo

Badingile bekhishwa ebhilidini | Isolezwe

Badingile bekhishwa ebhilidini. Isolezwe / ... “Ngisafika sasikhokha u-R300 wokuqasha kodwa sigcine singasakhokhi.

Thola Intengo

E.Cape promises better care | Health-e

E.Cape promises better care. Health-e News . April 23, ... Sikwajone nokuloba abantu kuba siyazi ukuba kukho umceli mngeni omkhulu kulo mba wokuqasha …

Thola Intengo

PressReader - Isolezwe: 2018-01-10 - …

Uthe akukho la kungenamthetho khona, okusho ukuthi umasipala kufanele ulandele umthetho wokuqasha abantu abafake izicelo uma kunezikhala zomsebenzi.

Thola Intengo

JANUWARI 27, 2006 Inhloko entsha yomNyango …

wokuqasha abantu abangu-50 kulo nyaka. Lokhu kuyingxenye yohlelo olwaqala nyakenye lapho kwaqeqeshwa khona abantu abangu-50 okuyimanje basebenza emNyangweni.

Thola Intengo

IBHUKWANA LOKUKHUTHAZA UKUFINYELELA …

HRAmasu wokuqasha nokugcinwa kwabasebenzi; bonke aUkuthuthukiswa kwabasebenzi, ezempilo kanye nezindlela zobudlelwane; Nezinyathelo zokuphathwa kwe …

Thola Intengo

Umaskanda ukhala ngokuqolwa wumsakazi …

UKHALA ezimathonsi umculi kamaskandi othi umsakazi woKhozi FM, uNgizwe Mchunu umbe wambulula nemali yakhe

Thola Intengo

Kufakwe uR1 billion wokuqasha intsha | …

Kufakwe uR1 billion wokuqasha intsha Share this article with a friend

Thola Intengo

ISICHAZI NGOKUTHOLA ULWAZI - LGSETA

ISICHAZI NGOKUTHOLA ULWAZI ... 8.4.8 Umthetho owunamba 55 ka-1998 Wokuqasha Ngokulingana 8.4.9 Umthetho owunamba 130 ka-1993 Wokunxephezela Ukulimala noma

Thola Intengo

Incwadi echaza indlela yokutholwa kolwazi

Incwadi echaza indlela yokutholwa kolwazi (Maqondana nesigaba- 14 soMthetho wokutholwa kolwazi i ... 8.4.6 UMthetho wokuqasha i-Basic Conditions of …

Thola Intengo