igolide yokuhlunga inqubo yeshadi

khuzani useshaye igolide inhlinini yoxolo buka

Mar 20, 2018· This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue

Thola Intengo

ULUKA 23, IZIBHALO EZINGCWELE (XHO75) | The Bible App

6 Ke kaloku uPilato, akuva elaseGalili, wabuza ukuba umntu lo ngowaseGalili na. 7 Wathi, akuqonda ukuba ngowasebukhosini bukaHerode, wamthumela kuHerode, obe eseYerusalem naye ngaloo mihla.

Thola Intengo

Indlela Yokuphelisa Iingxabano Ekhaya - JW

Into oyenzayo xa nixabana ibonisa indlela elizole okanye elingazolanga ngayo ikhaya lenu. Yenza ezi zinto zintandathu ukuze unciphise iingxabano ekhaya.

Thola Intengo

Kungokwemvelo Yini Ukuzizwa Ngale Ndlela? — I-ONLINE ...

Leli gama elithi “inqubo” alisho ukuthi usizi lunesimiso esithile esihleliwe. Izindlela zokusabela osizini zingashiyashiyana zithathe isikhathi esingefani, kuye ngomuntu ngamunye. Lolu hlu aluphelele. Kungase kubonakale nezinye izindlela zokusabela. Okulandelayo kuyizimpawu zosizi umuntu angase abe nazo.

Thola Intengo

Hyodo, Ryuki | ELSI

Researchers Hyodo, Ryuki Name Hyodo, Ryuki Position Research Scientist (JSPS PD) E-mail hyodo_at_elsi.jp

Thola Intengo

Gebha Uthole Igugu Eledlula Igolide - JW

Kodwa nxa uwathi thala lawomatshe ngeke uhle ulibone igolide. Ngenxa yani? Ngoba igolide liyabe lilincane kakhulu. Ngokwesibonelo amatshe angamakhilogiramu adlula 900 angakhupha igolide elingaba ngamagiramu angu-10 kuphela. Lanxa kunjalo emuntwini ogebha igolide ukuthola igolide elingako kuyamthabisa kakhulu.

Thola Intengo

EZOTHANDO: Ngikhathele ukondla indoda, seyiqala ...

EZOTHANDO: Ngikhathele ukondla indoda, seyiqala nokunginenga Ezokungcebeleka / 21 September 2017, 1:45pm / Mo noPhindi Umbuzo: Ngiyindoda eneminyaka emihlanu ngishadelwe.

Thola Intengo

Lungisani Ukungaboni Ngaso Linye Ngothando — I-ONLINE ...

UJesu wasinika siphi iseluleko ukuze asisize sisingathe ukungaboni ngaso linye ngothando? Yimiphi imibuzo umKristu angazibuza yona lapho enquma ukuthi …

Thola Intengo